Consorci de la Colònia Güell

El consorci de la Colònia Güell es va constituir el 1993. És una entitat pública, de caràcter associatiu amb personalitat jurídica pròpia, integrada pel Consell Comarcal del Baix Llobregat, l’Institut Català del Sòl de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló.

 

Cliqueu la imatge per accedir al lloc web